CO- 2X 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » CO- 2X 650WP

CO- 2X 650WP

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 150g/kg + Quinclorac 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa nông Mê Kông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng