CO 2.4 D 80WP, 500SL, 600SL, 720SL, 860SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » CO 2.4 D 80WP, 500SL, 600SL, 720SL, 860SL

CO 2.4 D 80WP, 500SL, 600SL, 720SL, 860SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    500SL: cỏ/ lúa 600SL, 80WP: cỏ/ lúa, ngô 720SL: cỏ/ lúa 860SL: cỏ/ lúa gieo thẳng