Clyphosam 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Clyphosam 480SL

Clyphosam 480SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SAM
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/vải