Clymo-sate 410SL, 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Clymo-sate 410SL, 480SL

Clymo-sate 410SL, 480SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    410SL: cỏ/cao su, đất không trồng trọt 480SL: cỏ/đất không trồng trọt