Clodin 360WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Clodin 360WG

Clodin 360WG

  • Hoạt chất: Clothianidin 160g/kg + Dinotefuran 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Kiên Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa