Clipper 25OD, 240SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Clipper 25OD, 240SC

Clipper 25OD, 240SC

  • Hoạt chất: Penoxsulam (min 98.5%)
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    25OD: cỏ/ lúa gieo thẳng 240SC: cỏ/ lúa gieo thẳng, cỏ/lúa cấy