Clincher 10 EC, 200 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Clincher 10 EC, 200 EC

Clincher 10 EC, 200 EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng