Cledimsuper 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Cledimsuper 250EC

Cledimsuper 250EC

  • Hoạt chất: Clethodim (min 91.2%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/sắn