Cleaver 45EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cleaver 45EC

Cleaver 45EC

  • Hoạt chất: Profenofos (min 87%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Bông Sen Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh da láng/lạc