Clear-up super 485SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Clear-up super 485SL

Clear-up super 485SL

  • Hoạt chất: Glyphosate IPA salt 480g/l + Metsulfuron methyl 5g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/cà phê