Clatinusa 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Clatinusa 500EC

Clatinusa 500EC

  • Hoạt chất: Permethrin (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu keo/ lúa