Classtox 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Classtox 250WP

Classtox 250WP

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa