Cittiz 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cittiz 750WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 200g/kg + Isoprothiolane 200g/kg + Tricyclazole 350g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nam MêKong
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa