Citrole 96.3EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Citrole 96.3EC

Citrole 96.3EC

  • Hoạt chất: Petroleum spray oil
  • Tổ chức đăng ký: Total Fluides. (France)
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp muội, rệp sáp, nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cây có múi