Citiusa 650WP, 810WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Citiusa 650WP, 810WP

Citiusa 650WP, 810WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 250g/kg (10g/kg) + Tricyclazole 400g/kg (800g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lan Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa