Citione 350SC, 500WP, 700WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Citione 350SC, 500WP, 700WG

Citione 350SC, 500WP, 700WG

  • Hoạt chất: Iprodione (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    350SC, 500WP: lem lép hạt/ lúa 700WG: khô vằn/ lúa