Citimycin 20SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Citimycin 20SL

Citimycin 20SL

  • Hoạt chất: Kasugamycin (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Eastchem Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, bạc lá/ lúa