Citeengold 325SC, 415SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Citeengold 325SC, 415SC

Citeengold 325SC, 415SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l (255g/l) + Difenoconazole 125g/l (160g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lan Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    325SC: Đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/lúa 415SC: Lem lép hạt/lúa