Cinorice 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Cinorice 25WP

Cinorice 25WP

  • Hoạt chất: Cinosulfuron (min 92%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng