Chlorusa 750EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Chlorusa 750EC

Chlorusa 750EC

  • Hoạt chất: Acetamiprid 200g/l + Buprofezin 150g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa