Chlorphos 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Chlorphos 500EC

Chlorphos 500EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 475g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa