Chix 2.5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Chix 2.5 EC

  • Hoạt chất: Beta-cypermethrin (min 98.0 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH UPL Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, bọ xít, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ cà phê