Chits 500WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Chits 500WG

  • Hoạt chất: Pymetrozine (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Agriking
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa