Chitin 2EC, 3.6EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Chitin 2EC, 3.6EC

Chitin 2EC, 3.6EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á
  • Đối tượng phòng trừ:

    2EC: sâu cuốn lá/ lúa 3.6EC: nhện đỏ/ chè