Chip 100 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Chip 100 SL

  • Hoạt chất: Cyromazine (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu vẽ bùa/ cây có múi