Chetsduc 666WG, 555WG, 700WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Chetsduc 666WG, 555WG, 700WG

Chetsduc 666WG, 555WG, 700WG

  • Hoạt chất: Dinotefuran 166g/kg, (25g/kg), (90g/kg) + Pymetrozine 500g/kg, (530g/kg), (610g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    666WG, 555WG: Rầy nâu/lúa700WG: rầy nâu, bọ xít/lúa