Chetsau 100WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Chetsau 100WG

Chetsau 100WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 50g/kg + Indoxacarb 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX và KD Tam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa, sâu khoang/ lạc, sâu xanh/ thuốc lá