Chessin 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Chessin 600WP

Chessin 600WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 200 g/kg + Pymetrozine 400 g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa