Chesgold 170WP, 400WP, 550WG, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Chesgold 170WP, 400WP, 550WG, 800WP

Chesgold 170WP, 400WP, 550WG, 800WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 150g/kg (200g/kg), (50g/kg), (20g/kg) + Pymetrozine 20g/kg, (200g/kg), (500g/kg), (780g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    170WP, 550WG: rầy nâu/lúa400WP, 800WP: rầy lưng trắng/lúa