Chery 70WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Chery 70WG

  • Hoạt chất: Pymetrozine 65% + Thiamethoxam 5% .
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH-TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa