Cheestar 50WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cheestar 50WG

Cheestar 50WG

  • Hoạt chất: Pymetrozine (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ, rầy nâu/lúa