Checsusa 250EC, 250WG, 500WP, 650EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Checsusa 250EC, 250WG, 500WP, 650EC

Checsusa 250EC, 250WG, 500WP, 650EC

  • Hoạt chất: Acetamiprid 50g/l (240g/kg), (100g/kg) (100g/l) + Chlorpyrifos ethyl 200g/l (10g/kg), (400g/kg), (550g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản
  • Đối tượng phòng trừ:

    250EC: Rệp sáp/ cà phê 250WG: Rệp bông xơ/ mía 500WP: Sâu đục thân, rầy nâu/lúa 650EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu