Checksau TSC 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Checksau TSC 500EC

Checksau TSC 500EC

  • Hoạt chất: Permethrin 100g/l + Profenofos 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa, rệp sáp/cà phê