Chavez 170WP, 230EC, 512EC, 550EC, 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Chavez 170WP, 230EC, 512EC, 550EC, 600WP

Chavez 170WP, 230EC, 512EC, 550EC, 600WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 40g/kg (10g/l), (1g/l), (50g/l), (300g/kg) + Buprofezin 120g/kg (20g/l), (1g/l), (50g/l), (200g/kg) + Fenobucarb 10g/kg (200g/l), (510g/l), (450g/l), (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa