Chani 300EC, 360EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Chani 300EC, 360EC

Chani 300EC, 360EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l (360g/l) + chất an toàn Fenclorim 100g/l (120g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng