Champion 37.5SC, 57.6 DP, 77WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Champion 37.5SC, 57.6 DP, 77WP

Champion 37.5SC, 57.6 DP, 77WP

  • Hoạt chất: Copper Hydroxide
  • Tổ chức đăng ký: Nufarm Asia Sdn Bhn
  • Đối tượng phòng trừ:

    37.5SC: Đốm rong, chết chậm/hồ tiêu; tảo đỏ/cà phê 57.6DP: rụng quả, tảo đỏ/cà phê 77WP: nấm hồng/ cà phê