CH G 100SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

CH G 100SP

  • Hoạt chất: CuSO4 80% + K2Cr2O7 18% + CrO3 2%
  • Tổ chức đăng ký: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    con hà, nấm mục hại thuyền gỗ, ván thuyền