Centertrixx 750 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Centertrixx 750 WP

Centertrixx 750 WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid 250g/kg + Lambda-cyhalothrin 50g/kg + Nitenpyram 450g/ kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa nông Mê Kông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa