Centerosin 242WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Centerosin 242WP

Centerosin 242WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 200 g/kg + Thiamethoxam 42g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa nông Mê Kông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa