Centerfly 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Centerfly 600EC

Centerfly 600EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 580g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX & NK Bàn Tay Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục bẹ/ lúa