Centerbig 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Centerbig 700WP

Centerbig 700WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 320g/kg + Myclobutanil 380g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX & XK Bày Tay Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm/lúa