Center super 333EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Center super 333EC

Center super 333EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Hexaconazole 33 g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX & XK Bàn Tay Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá chín sớm, lem lép hạt/lúa