Celltop 180EW, 300WP, 410WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Celltop 180EW, 300WP, 410WG

Celltop 180EW, 300WP, 410WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 10g/l (50g/kg) (10g/kg) + Fipronil 120g/l (200g/kg), (130g/kg) + Thiamethoxam 50g/l (50g/kg), (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa