Celest 025FS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Celest 025FS

  • Hoạt chất: Fludioxonil (min 96.8%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    lúa von/lúa (xử lý hạt giống)