Cazotil 1EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cazotil 1EC

  • Hoạt chất: Milbemectin (min 92%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Anh Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa