Cây búa vàng 190EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cây búa vàng 190EC

Cây búa vàng 190EC

  • Hoạt chất: Abamectin 40 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa