Cawip 7.5 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Cawip 7.5 SC

Cawip 7.5 SC

  • Hoạt chất: Fenoxaprop-P-Ethyl (min 88 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng