Caterice 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Caterice 5EC

Caterice 5EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Hextar Chemicals Sdn, Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/lúa