Thuốc trừ ốc – Page 3 – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 101-150 trong tổng 151 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc trừ ốc Niclosamide 745g/kg + Abamectin 5g/kg Caport 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
Thuốc trừ ốc Niclosamide 500g/kg + Carbaryl 200 g/kg Brengun 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI
Thuốc trừ ốc Niclosamide 500g/kg (680g/kg) + Carbaryl 200g/kg (22g/kg) Oxdie 700WP, 702WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Amani 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Khánh Phong
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) BN-Nisa 860WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Bảo Nông Việt
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Chopper 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP VT NN Thái Bình Dương
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Clodansuper 250WP, 500WP, 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Dioto 830WG ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BVTV Sài Gòn
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Dobay 810WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nông dược Việt Thành
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Morningusa 870WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Ocny 50WP, 555SC, 760WP, 860WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Queenly 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Kiên Nam
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Startac 250 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Tanthanh-oc 760WP, 850WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Delta Cropcare
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine (min 98%) Truocaic 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine 500g/l + Abamectin 20g/l Cửu Châu Nghệ 520SC ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Ngọc Yến
Thuốc trừ ốc Niclosamide-olamine 780g/kg + Abamectin 20g/kg Bayermunich-đức 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Anh Dẩu Tiền Giang
Thuốc trừ ốc Pentacyclic triterpenoids alcaloid Eclinton 4WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Enasa Việt Nam
Thuốc trừ ốc Saponin Abuna 15 GR ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cải xanh; ốc nhớt, ốc sên /cải củ, súp lơ Công ty TNHH SX - TM Tô Ba
Thuốc trừ ốc Saponin Anponin 150GR, 150WP, 210WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
Thuốc trừ ốc Saponin Asanin 10WP, 15WP, 15GR, 35SL ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Thanh Điền
Thuốc trừ ốc Saponin Bai yuan 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH – TM - DV Hải Bình
Thuốc trừ ốc Saponin Dibonin super 5WP, 15WP ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên, ốc nhớt/ cải xanh Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
Thuốc trừ ốc Saponin Espace 5WP, 15WP, 19.6BR, 21.5BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM Nông Phát
Thuốc trừ ốc Saponin Golfatoc 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty Cổ phần Nông dược Việt Nam
Thuốc trừ ốc Saponin Maruzen Vith 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt Thăng
Thuốc trừ ốc Saponin Morgan 200BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nông dược Nhật Việt
Thuốc trừ ốc Saponin Nomain 15 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV BVTV Long An
Thuốc trừ ốc Saponin Occa 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM Tân Thành
Thuốc trừ ốc Saponin O.C annong 150 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH An Nông
Thuốc trừ ốc Saponin Ốc tiêu 15 GR ôc bươu vàng/ lúa; ôc sên, ốc nhớt/ cải xanh Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
Thuốc trừ ốc Saponin Parsa 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á
Thuốc trừ ốc Saponin Pamidor 50 WP, 150BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV SX TM XNK Hung Xiang (Việt Nam)
Thuốc trừ ốc Saponin Phenocid 20 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Được Mùa
Thuốc trừ ốc Saponin Raxful 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt Thắng
Thuốc trừ ốc Saponin Rumba 15BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Khánh Phong
Thuốc trừ ốc Saponin Sabonil 15GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Hóa nông An Giang
Thuốc trừ ốc Saponin Safusu 20AP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Long Sinh
Thuốc trừ ốc Saponin Sapo 150WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
Thuốc trừ ốc Saponin Sapoderiss 15%BR, 70%BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Phước Hưng
Thuốc trừ ốc Saponin Saponolusa 150BR, 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
Thuốc trừ ốc Saponin Saponular 15 GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Sitto Việt Nam
Thuốc trừ ốc Saponin Soliti 15 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nicotex
Thuốc trừ ốc Saponin Super Fatoc 150WP, 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
Thuốc trừ ốc Saponin Teapowder 150 BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
Thuốc trừ ốc Saponin Thiocis 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty Cổ phần Hóa nông Mỹ Việt Đức
Thuốc trừ ốc Saponin Tranin super 18WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ ốc Saponin 149.5 g/kg+ Azadirachtin 0.5 g/kg Viking 150BR, 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH An Tâm
Thuốc trừ ốc Saponin 5%+ Cafein 0.5% + Azadirachtin 0.1% Dietoc 5.6 GR ốc bươu vàng/ lúa, ốc sên/ cải bó xôi Công ty TNHH Voi Trắng
Thuốc trừ ốc Saponin 30 g/kg + Cafein 6g/kg + Azadirachtin 1g/kg Ovadan 37GR ốc bươu vàng/ lúa, ốc sên/ rau cải Công ty CP Nông dược Nhật Việt