Thuốc trừ ốc – Page 2 – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 51-100 trong tổng 151 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Aladin 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH – TM Thái Nông
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Anpuma 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Apple 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Real Chemical
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Awar 700WP ốc bươu vàng/ lúa Bailing Agrochemical Co., Ltd
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Baycide 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ Cao
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Bayluscide 70WP ốc bươu vàng/ lúa Bayer Vietnam Ltd (BVL)
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Bayoc 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM Thiên Nông
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) BenRide 250 EC, 700WP, 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH An Nông
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Blackcarp 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH CEC Việt Nam
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Boing 250EC, 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Catfish 70 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Đồng Xanh
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Daicosa 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Futai
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Dioto 250 EC ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BVTV Sài Gòn
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Duckling 250EC, 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Hn-Samole 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nông nghiệp HP
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Honor 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Hóc Môn
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Jia-oc 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Kit – super 700WP ốc bươu vàng/ lúa, cải Công ty TNHH SX - TM Tô Ba
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Laobv 75WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV BVTV Long An
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Miramaxx 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa nông Mê Kông
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Molluska 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Khử trùng Việt Nam
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Morgan star 700WP ốc bươu vàng/lúa Công ty CP Nông dược Nhật Việt
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Mossade 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Trường Thịnh
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Niclosa 850WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP XNK Thọ Khang
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) No-ocbuuvang 50WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX GNC
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Notrasit-neo 860WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM DV Nông Trang
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) NP snailicide 250EC, 700WP, 820WP, 860WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM Nông Phát
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Ốc usa 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) OBV-α 250 EC, 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Oc clear 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SAM
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Oosaka 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH BMC
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Ockill 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM DV Việt Nông
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Ossal 500 SC, 700WP, 700WG ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Pazol 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nicotex
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Pisana 700WP ốc bươu vàng/lúa Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Prize 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Sachoc TSC 850WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Lion Agrevo
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Sieu naii 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM Thái Phong
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Snail 250EC, 500SC, 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Phú Nông
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Sun-fasti 25EC, 700WP ốc bươu vàng/ lúa Sundat (S) Pte Ltd
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Topsami 871WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Transit 750WP, 700WP, 780WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) TT-snailtagold 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM Tân Thành
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Tung sai 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Vdcsnail new 700WP, 750WP, 860WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt Đức
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Viniclo 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) VT – dax 10GR, 15GR, 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt Thắng
Thuốc trừ ốc Niclosamide (min 96%) Znel 70WP ốc bươu vàng/ lúa Eastchem Co., Ltd.
Thuốc trừ ốc Niclosamide 700g/kg (700g/kg) + Abamectin 2og/kg (50g/kg) OBV gold 720WP, 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
Thuốc trừ ốc Niclosamide 720g/kg + Abamectin 30g/kg Lino sachoc 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Liên nông Việt Nam